Qi gong massage voor kinderen met autisme (30 min)
+ voorafgaand gesprek met de ouders


Er is veel nood aan hulp voor kinderen met autisme en hun ouders.

Kinderen met autisme hebben een afwijkende sensorische gewaarwording van prikkels.

Deze Qi gong massage is erop gebaseerd om de levensenergie terug te laten stromen bij deze kinderen.

Om toxines te verwijderen, agressie te verminderen, spijsvertering te bevorderen, de spraak te verbeteren, en vooral om het kind tot rust te brengen...

De Qi gong massage is een afwisseling van diepe strijkbewegingen en zachte klopbewegingen om op deze manier het gewenste resultaat te behalen.

Ik stel me voor hun open, luister naar hun ziel, voel waar de blokkades zitten en maak die dan los met mijn handen.

Op vraag kan deze behandeling ook aangeleerd worden aan de ouders zodat zij deze behandeling op elk moment kunnen toepassen op hun kind

Een Qi Gong massage kan bij kinderen vanaf 3 jaar. De behandeling duurt 30 minuten.

Er wordt eerst een voorafgaand gesprek gevoerd met de ouders.